Voor al onze producten geldt de wettelijke garantie. Dit houdt in dat een product moet voldoen aan de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben. Bij EneaDeal.nl garanderen we dat de geleverde producten voldoen aan de normale eisen en standaarden, en vrij zijn van gebreken. Daarnaast kan het zijn dat sommige producten ook een fabrieksgarantie hebben, die naast de wettelijke garantie geldt. De garantieperiode die op de productpagina’s wordt vermeld, betreft de fabrieksgarantie.

Aanspraak maken op garantie
Om aanspraak te maken op garantie, verzoeken we u vriendelijk om contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail op vragen@eneadeal.nl. Onze klantenservice zal u voorzien van alle benodigde informatie en instructies. Stuur nooit een product retour zonder toestemming van onze klantenservice. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een foto van het beschadigde product te maken. Gooi daarom nooit zomaar een product weg. Het liefst ontvangen we direct een foto bij uw klacht.

Wanneer vervalt de garantie?
De garantie vervalt in de volgende gevallen:

  • Schade door ongelukken of natuurrampen zoals brand, overstromingen, aardbevingen, blikseminslag, vandalisme of diefstal.
  • Wijzigingen aan het product, materiële schade, verkeerd gebruik, reparatie door een niet-geautoriseerde dealer, verkeerd onderhoud, of gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
  • Val-, vocht-, stoot- en/of drukschade.

Garantie voor zakelijke aankopen
Voor zakelijke aankopen geldt een fabrieksgarantie van 1 jaar.

Defect bij aankomst (DOA)
Indien een van uw bestelde producten bij aankomst defect blijkt te zijn, vervangt EneaDeal.nl deze producten kosteloos. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice en zorg dat u een duidelijke beschrijving van het defect bij de hand hebt. We verzoeken u eventuele gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons te melden.